Make your own free website on Tripod.com

ปลายปี 2543 วงการวรรณกรรมในบ้านเราได้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้น เป็นปรากฏการณ์เล็ก ๆ แต่ทว่าส่งผลในวงกว้าง ปรากฏการณ์ที่ว่านั้นคือ “หนังสือทำมือ” หนังสือทำมือคืออะไร ความหมายอันแท้จริงก็น่าจะเป็นหนังสือที่ผลิตทุกขั้นตอนด้วยมือ กล่าวคือ เขียนเอง พิมพ์เอง เย็บเล่มเอง ทำขึ้นอย่างง่าย ๆ ไม่ต้องผ่านกระบวน การผลิตจากโรงพิมพ์ หรือสำนักพิมพ์ กระแสหนังสือทำมือส่งผลดีต่อนักเขียนทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า ในด้านการเผยแพร่ผลงานได้โดยใช้ทุนที่ต่ำ และเป็นอิสระจากสำนักพิมพ์ (ซึ่งทำให้มีอิสระในการนำเสนอเนื้อหาด้วย)

ต่อมาความหมายของหนังสือทำมือเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ในแง่ของการผลิต เนื่องจากผู้ผลิตหนังสือทำมือบางเล่ม ต้องการพิมพ์ในจำนวนมาก เพื่อที่จะได้ขยายผลงาน ของตนออกไปในวงกว้าง การผลิตในรูปแบบเดิมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก และเสียเวลามาก ทางออกคือการผลิตด้วยระบบการพิมพ์จากโรงพิมพ์เหมือนหนังสือทั่วไป แต่สิ่งที่ยังคงไว้คือ แนวคิด เนื้อหา ความอิสระในการนำเสนอ ซึ่งจากรูปแบบที่กล่าวมา ภายหลังหนังสือทำมือที่เข้าระบบโรงพิมพ์ อาจจะถูกเรียกว่าหนังสืออินดี้ หรือมินิแม็กกาซีน

นิตยสารเพลินเป็นนิตยสารอินดี้อีกเล่มหนึ่ง ที่มีที่มาจากกระแสหนังสือทำมือในยุคเริ่มแรก เกิดจากการรวมตัวกันของเด็กหนุ่ม 4 คน ที่พบกันในงานหนังสือทำมือ ทุกคนมีจุดประสงค์ เดียวกัน คืออยากทำนิตยสารสักเล่ม ในรูปแบบที่พวกเราพอจะทำได้ (ในด้านเงินทุน) นิตยสารอินดี้จึงเป็นทางออกที่เหมาะสมและลงตัวที่สุด

ความคิดแรกเริ่มคือ ต้องการทำ "นิตยสารที่มีสาระแต่อ่านสนุก" และทีมงานได้คิดต่อยอดจากแนวความคิดเรื่องการเรียนรู้ที่ ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ได้เคยนำเสนอไว้ คือการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการเล่นที่รู้จักกันดีในแนวคิด PLEARN (PLAY+LEARN) การเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้ได้ความรู้และความสนุกไปพร้อม ๆ กัน เนื้อหาที่วางไว้ จึงเป็นเรื่องราวและความคิดที่หลากหลาย ทั้งในรูปของสกู๊ป บทสัมภาษณ์ และคอลัมน์ต่าง ๆ

จุดประสงค์ในการทำนิตยสารเพลิน คือต้องการเผยแพร่แนวคิด การเรียนรู้ผ่านการเล่น หรือ PLEARN ออกไปสู่วงกว้างในความหมายที่ถูกต้อง โดยการนำเสนอเนื้อหา ในรูปแบบที่สนุก มากกว่าเป็นเรื่องของวิชาการ ทีมงานเพลินหวังไว้ว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากผู้อ่าน ซึ่งนำแนวคิด PLEARN ไปประยุกต์ใช้

กลุ่มเป้าหมายของนิตยสารเพลิน คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ทุกเพศทุกวัยที่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ กลุ่มผู้อ่านเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตด้วยความคิดที่แปลกใหม่ มีอิสระและชอบเรียนรู้ ไปกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สนุกสนานร่าเริง อารมณ์ดี

นิตยสารเพลินมีขนาด A5 (ครึ่งหนึ่งของ A4) 52 หน้ารวมปก เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ 80 แกรม ขาว-ดำ ปกอาร์ตมัน 157 แกรม 2 สี ราคา 25 บาท ออกราย 45 วัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ โทร. (01) 621-4319 และทางอีเมล์ Plearnmagazine@chaiyo.com